Vi söker ny medarbetare!

STOPP ELLER LÄCK RING CONTROTECH

0706-40 86 06

040-15 72 30

DYGNET RUNT

Oljeavskiljare och slamavskiljare

Besiktning, tömning och spolning av slamavskiljare/oljeavskiljare samt provtagningsbrunn ingår i oljeavskiljaranläggningen. Arbete gäller på bensinstationer, industri, fastigheter, bil- och självtvättar. Enligt Europa-norm SS-EN 858-2 gäller 5 års kontroll av oljeavskiljare med täthetskontroll. Täthetskontroll utförs med godkänd elektronisk utrustning.

  • SERVICAVTAL
  • TÖMNINGSAVTAL
  • BESIKTNING OCH KONTROLL OLJEAVSKILJARE
  • 6-MÅNADERSKONTROLL OLJEAVSKILJARE
  • 1-ÅRSKONTROLL OLJEAVSKILJARE
  • 5-ÅRSKONTROLL / BESIKTNING
  • OLJEAVSKILJARE BILVERKSTAD
  • OLJEAVSKILAJRE PARKERINGSPLATS
  • OLJEAVSKILJARE LASTBRYGGA
  • BILTVÄTTAR

Oljeavskiljare skall rengöras och besiktigas med 6 eller 12-månaders intervall eller enligt krav från Miljöförvaltning i respektive kommun.ControTech utfärdar kontrollrapport på oljeavskiljaranläggningens status. Tömning av oljeavskiljare ska journalföras och journalen ska kunna uppvisas för Miljöförvaltningen. Service/underhållsavtal ska tecknas mellan brukare och kontrollföretag enligt myndighetskrav.

Controtech AB uppfyller kraven för fackkunnig kontroll & besiktning enl. SS-EN-858-2 och är ackrediterat kontrollorgan av Swedac nr: 3917, för oljeavskiljaranläggningar. ControTech erbjuder sig att utföra egenkontroll på oljeavskiljaranläggningen enl.serviceavtal.

Info: Olje- och fastighetsbolag eller annan ägare har det juridiska ansvaret för oljeavskiljaranläggning

 

JOURTJÄNST

 • DYGNET RUNT
 • AVLOPPSPROBLEM
 • ÖVERSVÄMNING
 • UTRYCKNING VID SPILL / OLYCKOR

0706-40 86 06
040-15 72 30