Vi söker ny medarbetare!

STOPP ELLER LÄCK RING CONTROTECH

0706-40 86 06

040-15 72 30

DYGNET RUNT

Spolning dagvattensystem / avlopp

 • LEDNINGSNÄT DAGVATTEN / SPILLVATTEN
 • DAGVATTENBRUNNAR
 • HÖGTRYCKSSPOLNING AV TAKBRUNNAR
 • SPYGATTER
 • ACO DRAIN-RÄNNOR
 • SPOLNING STUPRÖR
 • ROTSKÄRNING
 • TV-INSPEKTION
 • HÖGTRYCKSSPOLNING STAMMAR MED TILLHÖRANDE STICK KÖK, BADRUM, TVÄTTSTÄLL GOLVBRUNNAR HUVUDLEDNING
 • FASTIGHETSSPOLNING VILLOR / LÄGENHETER
 • SPOLNING 90° HETVATTEN
 • UPPTINNING AV FRUSNA LEDNINGAR
 • HÖGTRYCKSSPOLNING UPP TILL 500 BAR
 • FRÄSNING AV BELÄGGNING I LEDNINGAR
 • SPOLNING UNDER STUPRÖR
 • SPOLNING AV LEDNING DIMENSIONER FRÅN 10 – 1000 mm
 • SÖKNING MED SOND AV LEDNINGSNÄT

Kontinuerlig slamsugning bör utföras av dagvattenbrunnar i villaområden, industriområden för bibehållen funktion med avseende på sand, grus och sten. Problem uppstår ofta vid större skyfall vilket kan leda till översvämning i exempelvis källare och garage. Vid behov utförs TV-inspektion.

Rotskärning utföres där man kan konstatera rötter från pil och björk i ledningarna vid TV-inspektion.

Spolning av stuprör som går till spolbrunn eller stenkista.
Bortsugning av grus, sten och löv för att förhindra stopp, vilket är ett vanligt förekommande problem i fastigheter.

Vid spolning av avloppsledningar till privatpersoner tillämpas ROT-avdrag enligt Skatteverkets regler.

Underhållsspolning avloppsledningar bör utföras regelbundet för att förhindra akuta stopp.
Stopp i avloppet är vanligt förekommande och orsakas av fett, kalkavlagringar, tvättmedel, osv.
Vi spolar med steglöst tryck upp till 500 bar samt 90° hetvatten.
Sökning med sond av ledningsnät utföres för att fastställa position av läckage vid eventuell skada. Sondsökning vid framgrävning av ledningsrör är mycket tids- och kostnadsbesparande.

JOURTJÄNST

 • DYGNET RUNT
 • AVLOPPSPROBLEM
 • ÖVERSVÄMNING
 • UTRYCKNING VID SPILL / OLYCKOR

0706-40 86 06
040-15 72 30