Vi söker ny medarbetare!

STOPP ELLER LÄCK RING CONTROTECH

0706-40 86 06

040-15 72 30

DYGNET RUNT
FORDON
  • Miljöklassade bilar
  • Miljöklass i alla zoner alla kommuner
Samtliga arbetsfordon är euroklassade för körning i miljözon i alla kommuner.
JOURTJÄNST

  • DYGNET RUNT
  • AVLOPPSPROBLEM
  • ÖVERSVÄMNING
  • UTRYCKNING VID SPILL / OLYCKOR

0706-40 86 06
040-15 72 30