Vi söker ny medarbetare!

STOPP ELLER LÄCK RING CONTROTECH

0706-40 86 06

040-15 72 30

DYGNET RUNT

Tankrengöring / Besiktning

 
 • TANKRENGÖRING
 • KONTROLL / BESIKTNING
 • TILLVERKNINGSKONTROLL
 • INSTALLATIONSBESIKTNING
 • ÅTERKOMMANDE KONTROLL
 • KONTROLL AV MÅLNING OCH BEHANDLING
 • SANERING
 • DEMONTERING / SKROTNING CISTERNER
 • AVSTÄLLNINGSINTYG CISTERNER
 • GASMÄTNING
 • LÄCKSÖKNING
 • PROVTRYCKNING
 • TÄTHETSPROVNING
 

Lagring av brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområde enligt Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2021:10 och besiktning/kontroll enligt MSBFS 2018:3 – Nya miljökrav och regler utgivna av Naturvårdsverket gällande besiktning och kontroll av gårdscisterner och villaoljecisterner (1-10 m3). Gäller alla cisterner inom vattenskyddsområde.

Observera! Enligt naturvårdsverkets regelverk enligt ovan skall samtliga inomhuscisterner vara besiktigade och kontrollerade senast den 1 juli 2006 av ackrediterat kontrollorgan. Krav enligt regelverk: Återkommande kontroll skall utföras med 6 och 12 års kontrollintervall. Vid större cisterner över 10 m3 gäller MSB:s föreskrifter.

Många cisterner är idag i dåligt skick och kan rosta sönder vilket kan förorsaka stora skador på vår miljö. Det är därför av största vikt att rengöra och besiktiga sin cistern eftersom en sanering kan bli mycket dyrbar om olja läcker ner under ex vis husgrunden eller förorenar en vattentäkt. Denna kostnad drabbar som regel cisternägaren.

ControTech AB utför som ackrediterat kontrollorgan rengöring, besiktning och provtryckning av oljetankar, cisterner och rörledningar. Vi utfärdar efter besiktning kontrollrapport för vidare befordran till uppdragsgivaren och miljömyndighet.

Våra uppdragsgivare är fastighetsbolag, oljebolag, bensinstationer samt industri och privatpersoner exempelvis villaägare och lantbrukare.

Vår kompetens och erfarenhet gör att det finns goda skäl att vända sig till ControTech AB.

JOURTJÄNST

 • DYGNET RUNT
 • AVLOPPSPROBLEM
 • ÖVERSVÄMNING
 • UTRYCKNING VID SPILL / OLYCKOR

0706-40 86 06
040-15 72 30