Vi söker ny medarbetare!

STOPP ELLER LÄCK RING CONTROTECH

0706-40 86 06

040-15 72 30

DYGNET RUNT

Pumpgropar

 • SERVICEAVTAL PUMPGROPAR
 • SLAMSUGNING / RENGÖRING PUMPGROPAR
 • FUNKTIONSKONTROLL / KONTROLL STATUS ANLÄGGNING
 • NYINSTALLATION AV PUMPAR / UTRUSTNING
 • PUMPGROPAR SPILLVATTEN / DAGVATTEN
 • PUMPGROPAR KÄLLARE / GARAGE
 • PUMPGROP / OLJEAVSKILJARE GARAGE
JOURTJÄNST

 • DYGNET RUNT
 • AVLOPPSPROBLEM
 • ÖVERSVÄMNING
 • UTRYCKNING VID SPILL / OLYCKOR

0706-40 86 06
040-15 72 30