Vi söker ny medarbetare!

STOPP ELLER LÄCK RING CONTROTECH

0706-40 86 06

040-15 72 30

DYGNET RUNT

Rotskärning

  • DAGVATTENNÄT
  • AVLOPPSNÄT
  • HÖGTRYCKSSPOLNING

Rotskärning kan utföras både i avloppsledningar och dagvattenledningar. Rötter kan växa in i skarvar/betongrör och kan orsaka stopp, sprickor.

Vi kan rotskära rördimensioner från 50 till 500 mm.

Denna lösning har visat sig vara kostnadseffektiv.

JOURTJÄNST

  • DYGNET RUNT
  • AVLOPPSPROBLEM
  • ÖVERSVÄMNING
  • UTRYCKNING VID SPILL / OLYCKOR

0706-40 86 06
040-15 72 30