Vi söker ny medarbetare!

STOPP ELLER LÄCK RING CONTROTECH

0706-40 86 06

040-15 72 30

DYGNET RUNT

Sanering / Skrotning oljetank

Om Ni behöver hjälp med nerskärning av cistern ombesörjer vi även detta samt utfärdar avställningsintyg för vidarebefordran till miljömyndigheten.

Avställning av markcistern. Åtgärd: Rengöring av cistern invändigt samt kontroll ej läckage till mark. Demontering av påfyllnad och avluftningsrör samt överfyllnadsskyddskontakt. Där cistern ligger under köryta krav på sandfyllnad. Avställningsintyg utfärdas på anläggningen för vidarebefordran till Miljömyndighet.

JOURTJÄNST

  • DYGNET RUNT
  • AVLOPPSPROBLEM
  • ÖVERSVÄMNING
  • UTRYCKNING VID SPILL / OLYCKOR

0706-40 86 06
040-15 72 30