Vi söker ny medarbetare!

STOPP ELLER LÄCK RING CONTROTECH

0706-40 86 06

040-15 72 30

DYGNET RUNT

Cisterner och klassningsplan

 

Vi utför klassningsplaner för bensin- och lösningsmedelanläggningar enligt gällande föreskrifter och EU-direktiv samt framtagning av skötselanvisning för respektive anläggningar för brandfarliga vätskor.

Klassningsplan för brandfarliga vätskor klass 1 och 2a ger anvisningar, där kompletterande utrustning ska monteras på cistern exempelvis interlockventil påfyllnadsanslutning och ATEX-godkända flamskydd på avluftning med tryck/vakuumventil.

Flamskydd och tryck/vakuumventiler ska kontrolleras fortlöpande med exempelvis 2-års intervaller med avseende på funktion och rengöring, varvid kontrollintyg upprättas.

Behöver Ni hjälp med klassningsplan och kontroll av utrustning eller framtagning av ritning på konstruktion – kontakta oss så kan vi gemensamt komma fram till en vettig lösning just för Er.

JOURTJÄNST

  • DYGNET RUNT
  • AVLOPPSPROBLEM
  • ÖVERSVÄMNING
  • UTRYCKNING VID SPILL / OLYCKOR

0706-40 86 06
040-15 72 30