Vi söker ny medarbetare!

STOPP ELLER LÄCK RING CONTROTECH

0706-40 86 06

040-15 72 30

DYGNET RUNT

TV-inspektion

 • AVLOPPSLEDNINGAR
 • DAGVATTENSYSTEM
 • RÖRINSPEKTION
 • KONTROLL STATUS STAMMAR / STICK
 • KONTROLL STATUS GJUTJÄRNSRÖR
 • SKARVFÖRSKJUTNINGAR
 • SÄTTNINGAR
 • RÖTTER
 • FRÄMMANDE FÖREMÅL I LEDNING
 • SPRICKOR
 • BELÄGGNINGAR
 • TJOCKLEKSMÄTNING GJUTJÄRNSRÖR
 • SÖKNING MED SOND AV LEDNINGSNÄT

Fullständig dokumentation på valfritt medium: USB, minneskort, DVD eller nedladdning

JOURTJÄNST

 • DYGNET RUNT
 • AVLOPPSPROBLEM
 • ÖVERSVÄMNING
 • UTRYCKNING VID SPILL / OLYCKOR

0706-40 86 06
040-15 72 30