Vi söker ny medarbetare!

STOPP ELLER LÄCK RING CONTROTECH

0706-40 86 06

040-15 72 30

DYGNET RUNT

 Välkommen till ControTech AB

Vi utför kontroll och besiktning samt rengöring av cisterner, oljeavskiljare och rörledningar åt industri, fastighetsbolag, oljebolag samt lantbruk och privatpersoner.

Vi utför även slamsugning, spolning och tv-inspektion av avloppsledningar och dagvattenbrunnar, fastighetsspolning av stammar /stick, industriunderhåll och sanering, ADR-transporter av farligt gods/avfall,  läcksökning, provtagning, marksanering av oljeskador. Vi erbjuder också nedskärning och demontering av cisterner och rörledningar. Företaget tillämpar rotavdrag enligt Skatteverkets regler.

Företaget har jourtjänst dygnet runt.

Our Visitor

219454
JOURTJÄNST

  • DYGNET RUNT
  • AVLOPPSPROBLEM
  • ÖVERSVÄMNING
  • UTRYCKNING VID SPILL / OLYCKOR

0706-40 86 06
040-15 72 30