Vi söker ny medarbetare!

STOPP ELLER LÄCK RING CONTROTECH

0706-40 86 06

040-15 72 30

DYGNET RUNT

Sanering/Oljeskador

  • SANERING OLJETANK / CISTERN
  • SLAMSUGNING BAKTERIER
  • SUGBIL
  • MARKSANERING

Vi har erfarenhet och kunskap att sanera förorenad mark. Vi utför provtagning av förorenat vatten och jord för analys. Analyser görs även enligt Drägertekniken genom DLE-test och med MultiPid utrustning.

Vi arbetar tillsammans med ett antal underentreprenörer som alla har sin specialkunskap inom området ”Sanering” och geoborrning. Vi har tillgång till ADR-fordon och spolbilar.

Vattenrening

Vi utför rening av oljeförorenat grundvatten i mark, genom pumpning med vår filter/olje-avskiljarteknik för direkt utsläpp av det renade vattnet enligt gällande myndighetskrav.

Vi lämnar gärna förslag på de åtgärder som behöver vidtagas och utreder skador i samråd med försäkringsbolag, miljöförvaltning och/eller andra berörda myndigheter.

JOURTJÄNST

  • DYGNET RUNT
  • AVLOPPSPROBLEM
  • ÖVERSVÄMNING
  • UTRYCKNING VID SPILL / OLYCKOR

0706-40 86 06
040-15 72 30